Términos y condiciones

Confidencialidad

Euskadiko Esnearen Ligako monitoreek konfidentzialtasuna gordeko dute beren jardunean laguntza eskatzen dieten pertsonek jakinarazten edo azaltzen dieten guztiari buruz. Salbuespen bakarra izango da haur baten ongizatea arriskuan egon litekeen kasuetan; horrelakoetan, Euskal Autonomia Erkidegoko Haurrak eta Nerabeak Babesteko 3/2005 Legeak xedaturikoa beteko dute.